Hoe zorg je voor een goede veiligheid binnen je bedrijf?

Voor een bouwbedrijf is veiligheid van enorm belang. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en het komt niet zelden voor dat er in de bouw ongelukken gebeuren. Zo worden veel bedrijfsongevallen veroorzaakt doordat er niet veilig met hijsmaterialen wordt omgegaan. Je kunt dan denk aan het onjuist gebruiken van hijsmaterialen, maar ook schade eraan of gehaast werken. Daarom wordt vaak een veilig hijsen cursus gevolgd om een veilig hijsen certificaat te behalen. Tijdens zo’n cursus leer je hoe je op een veilig manier om kunt gaan met hijsmateriaal om ongelukken te voorkomen.

Met certificaten kan je voor veiligheid zorgen

Certificaten kunnen er dus voor een veiligheidssysteem binnen je bedrijf zorgen. Werknemers leren namelijk in de cursussen die eraan vooraf gaan om veilig met bepaalde machines of systemen te werken. Met het bijbehorende certificaat is dan aangetoond dat zij voldoende kennis hebben om veilig te werken. Zo kun je denken aan het veilig hijsen certificaat. Ook bij het werken met hoogwerkers kunnen er ongelukken optreden. Zo komt valgevaar bij werken op hoogte nog wel eens voor. Het is van belang dat werknemers zorgvuldig en veilig met hoogwerkers kunnen werken. Dit is bijvoorbeeld aan te tonen met een hoogwerkercertificaat bij KAP Opleidingen. Je volgt dan een hoogwerker cursus met na afloop een examen om uiteindelijk het certificaat te halen. 

Andere certificaten die voor een veiligheidssysteem zorgen

Naast het veilig hijsen certificaat en het hoogwerkercertificaat bij KAP Opleidingen kun je ook denken aan andere certificaten en bijbehorende cursussen die zorgen voor een veiligheidssysteem. Zo kunnen werknemers onder andere een kettingzaag cursus, veilig werken op hoogte cursus of ABVL-cursus volgen om de bijbehorende certificaten te halen. Zo ben je beter verzekerd van veiligheid binnen het bedrijf en van werknemers. Daarnaast staat ook in de Arbo-wet dat werknemers voldoende in staat moeten zijn om met bepaalde systemen, zoals hoogwerkers, te kunnen werken. Met een certificaat kan je dat aantoonbaar maken. Een optie is om het hoogwerkercertificaat bij KAP Opleidingen te halen.